بیدار

کوتاه نوشته های من...

بیدار

کوتاه نوشته های من...

طبقه بندی موضوعی
باسمه تعالی

بنده از جمله افرادی هستم که همیشه منتظر معجزه اند...
صالح علوی نام کسیست که من آرزوی بودنش را دارم و امیدوارم مانند نامم، صالح علوی باشم.
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک هستم و روز به روز علاقه ام به رشته ام بیشتر میشه.
من و همسرم، عاشق خانواده و زندگی هستیم و شهادت برای خدا رو بیشتر از زندگی دوست داریم.
و در نهایت اینکه دوست دارم دست و پای امام زمان رو نگیرم و وبالش نباشم.
یا علی...